Amicorum B.V., z siedzibą pod adresem Kampstraat 1A, 5384PV Heesch, jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej polityce prywatności.

Contactgegevens:

Strona internetowa: belebro.eu 

Kampstraat 1A, 5384PV Heesch

0654323812

Piërre Bens to funkcjonalna gwarancja Amicorum B.V., którą można uzyskać za pośrednictwem strony info@belebro.eu.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Amicorum B.V. weryfikuje nasze prawa osobiste, abyśmy mogli korzystać z naszych usług i/lub abyśmy sami mogli z nich korzystać. Poniżej znajduje się przegląd danych osobowych, które są przez nas weryfikowane:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresy
- Numer telefonu
- E-mailadres
- Adres IP
- Informacje o osobach, które zostały przez nas aktywnie sprawdzone za pośrednictwem profilu na tej stronie internetowej, w korespondencji i telefonicznie.
- Locatiegegevens
- Informacje o naszych aktywnościach na naszej stronie internetowej
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app
- Przeglądarka internetowa i typ aplikacji
- Bankrekeningnummer
Persoonsgegevens die wij verwerken

Amicorum B.V. verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Nie korzystamy również z wtyczek mediów społecznościowych.

Szczególne i/lub szczególne zdarzenia dotyczące osób, do których się zwracamy

Amicorum B.V. weryfikuje wszelkie wiążące i/lub ogólne dane osobowe użytkownika: nie weryfikujemy żadnych wiążących danych osobowych. 

Szczególne i/lub szczególne zdarzenia dotyczące osób, do których się zwracamy

Nasza strona internetowa i / lub witryna nie ma zamiaru weryfikować wymagań dotyczących użytkowników witryny, którzy są młodsi niż 16 lat. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Nie możemy jednak kontrolować, czy bezoeker ma więcej niż 16 lat. Uważamy, że osoby nieletnie nie mogą być narażone na działania online swoich dzieci, aby uniknąć sytuacji, w których gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Jeśli nie mamy pewności, że po otrzymaniu wiadomości od osoby, której one dotyczą, skontaktujemy się z nią za pośrednictwem strony info@belebro.eu, a następnie przekażemy jej te informacje.

W jakim celu i na podstawie jakich kryteriów weryfikujemy dane osobowe?

Amicorum B.V. weryfikuje nasze osobiste uprawnienia do wykonywania powyższych czynności:

- Obsługa zakładów
- Weryfikacja nieuwsbrief i / lub reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Możliwość założenia konta przez użytkownika
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Amicorum B.V. analizuje dane na stronie internetowej, aby umożliwić jej weryfikację i dostarczanie produktów i usług do naszych klientów.
- Amicorum B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Piękne i precyzyjne formowanie kształtu

Amicorum B.V. nie korzysta z automatycznych form płatności.

Jak długo będziemy mieć dostęp do danych osobowych?

Amicorum B.V. zapewnia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których te dane są przetwarzane. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 2 jaar. 
Delen van persoonsgegevens met derden

Amicorum B.V. nie udziela żadnych gwarancji i zobowiązuje się do ich przestrzegania, o ile jest to wskazane w celu umożliwienia zawarcia umowy z użytkownikiem lub w przypadku wystąpienia szkód spowodowanych przez wilgoć. W przypadku firm, które w swojej ofercie zawarły umowy z nami, udzielamy zgody na zawarcie umowy z nami na dowolny poziom ochrony i wertrouwelijkheid van uw gegevens. Amicorum B.V. ponosi odpowiedzialność za te działania.
Delen van persoonsgegevens met derden

Amicorum B.V. rozpatruje roszczenia osób z różnych powodów, ponieważ są one niezbędne do korzystania z nadgodzin i do pokrycia ewentualnych szkód spowodowanych wilgocią. Wspólnie z firmami, od których otrzymujemy informacje zwrotne w ramach naszej umowy, zapewniamy usługę weryfikacji, która pozwala na samodzielną weryfikację i weryfikację informacji zwrotnych. Amicorum B.V. ponosi odpowiedzialność za te działania. W związku z tym Amicorum B.V. zobowiązuje się do przekazywania danych osobowych innym podmiotom. Robimy to wyłącznie za pomocą nadrukowanego żądania. [zobacz tutaj tabelę zawierającą: kategorię, w której się to odbywa, nazwę i jurysdykcję, doel i jakie gegevens].

Delen van persoonsgegevens met derden

Amicorum B.V. zobowiązuje się do zachowania poufności w przypadku zaistnienia takiej sytuacji, a także w przypadku, gdy jest to uzasadnione w związku z zawarciem umowy z użytkownikiem lub w związku z wystąpieniem wilgoci.

Pliki cookie lub inne technologie, z których korzystamy

Amicorum B.V. stosuje wyłącznie techniczne i funkcjonalne pliki cookie. I analityczne pliki cookie, które nie naruszają naszej prywatności. Plik cookie to niewielkie narzędzie tekstowe, które po pierwszym wejściu na stronę internetową jest otwierane na komputerze, tablecie lub smartfonie. Pliki cookie, które wykorzystujemy, są niezbędne do technicznego funkcjonowania witryny i korzystania z niej. Umożliwiają one korzystanie z witryny internetowej i jej obsługę w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną. Możemy również zoptymalizować naszą stronę internetową. Możesz mieć dostęp do plików cookie za pośrednictwem przeglądarki internetowej, aby mieć pewność, że te pliki cookie nie będą działać. W związku z tym wszystkie informacje, które są otwierane za pośrednictwem instalacji w przeglądarce, mogą zostać usunięte.

Pliki cookie lub inne technologie, z których korzystamy

Amicorum B.V. korzysta z funkcjonalnych, analitycznych i śledzących plików cookie. Plik cookie to niewielkie narzędzie tekstowe, które po pierwszym wejściu na stronę internetową jest otwierane w przeglądarce na komputerze, tablecie lub smartfonie. Amicorum B.V. korzysta z plików cookie o wysokiej funkcjonalności technicznej. Umożliwiają one działanie strony internetowej i korzystanie z jej funkcji głosowych. Te pliki cookie są również wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania witryny i jej optymalizacji. W związku z tym umieszczamy pliki cookie, które umożliwiają nam wyświetlanie treści i reklam. Po pierwszym wejściu na naszą stronę internetową otrzymujemy wszystkie informacje na temat tych plików cookie i ich wykorzystania w witrynie. Pliki cookie mogą być obsługiwane przez przeglądarkę internetową w taki sposób, aby te pliki cookie były bardziej dostępne. W związku z tym możesz również uzyskać wszystkie informacje, które są otwierane za pośrednictwem instalacji przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 
Na tej stronie internetowej są również umieszczane pliki cookie. Są to pliki cookie reklamodawców i/lub mediów społecznościowych. Poniżej znajduje się przegląd: [ Bijvoorbeeld: Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Funkcja: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar ]
Pliki cookie lub inne technologie, z których korzystamy

Amicorum B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Użytkownik ma prawo do wprowadzania, poprawiania lub zmieniania swoich danych osobowych. Można to zrobić samodzielnie za pośrednictwem osobistych instalacji na koncie. W związku z tym masz prawo do tego, aby Twoje zdarzenie miało wpływ na weryfikację danych osobowych przez naszą firmę, a także masz prawo do przekazywania danych osobowych. Oznacza to, że na podstawie przeprowadzonego przez nas badania możemy dowiedzieć się, jakie dane osobowe są przechowywane przez nas na stanowisku komputerowym u nas lub w innej organizacji należącej do nas. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@belebro.eu. W celu uzyskania informacji o tym, że weryfikacja została zakończona, prosimy o zapoznanie się z kopią dokumentu tożsamości. W tej kopii należy umieścić zdjęcie, MRZ (strefa odczytu maszynowego, blok z numerami na paspoort), numer paspoortnummer i numer BSN (Burgerservicenummer). Stanowi to naruszenie prywatności. Amicorum B.V. nie ma możliwości, w żadnym innym przypadku, w ciągu dwóch tygodni, zmiany warunków korzystania z usługi. Amicorum B.V. poinformuje nas o możliwości złożenia wniosku do krajowego organu ds. ochrony osób i mienia (Autoriteit Persoonsgegevens). Można to zrobić za pośrednictwem poniższego linku: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Mamy prawo do tego, aby nasze dane osobowe były przetwarzane, korygowane lub weryfikowane. W związku z tym przysługuje nam prawo do żądania od Amicorum B.V. zwrotu kosztów poniesionych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, a także prawo do żądania zwrotu kosztów poniesionych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Oznacza to, że możemy za pośrednictwem naszej firmy dokonać wglądu w dane osobowe, które są przechowywane przez nas na stanowisku komputerowym u nas lub w innej organizacji należącej do nas. Użytkownik może weryfikować, poprawiać, weryfikować, przetwarzać dane osobowe lub weryfikować, weryfikować, weryfikować i bezwarunkowo przetwarzać dane osobowe na stronie info@belebro.eu. W celu uzyskania informacji o tym, że weryfikacja została przeprowadzona, prosimy o zapoznanie się z kopią danych identyfikacyjnych i weryfikacją. W tej kopii należy umieścić zdjęcie, MRZ (strefa odczytu maszynowego, blok z numerami na paspoort), paspoortnummer i Burgerservicenummer (BSN). Stanowi to naruszenie prywatności. Możemy to zrobić tylko raz, ale nie później niż w ciągu dwóch tygodni. Amicorum B.V. poinformuje nas również, że ma prawo wnieść skargę do krajowego organu ochrony danych osobowych, Autoriteit Persoonsgegevens. Można to zrobić za pośrednictwem poniższego linku: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

W jaki sposób realizujemy osobiste cele?

Amicorum B.V. dba o przestrzeganie zasad dotyczących gegevens serieus i wymaga przestrzegania przepisów dotyczących niewłaściwego postępowania, błędów, niewłaściwego obrotu, niewłaściwego otwierania broni i niewłaściwego korzystania z niej. Jeśli nie masz pewności, że gegevens niet goed beveiligd zijn or er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@belebro.eu

W jaki sposób realizujemy osobiste cele?

Amicorum B.V. dba o przestrzeganie zasad dotyczących gegevens serieus i posiada odpowiednie regulacje dotyczące misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking i ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Jeśli nie masz pewności, że gegevens nie zostały zatwierdzone lub że są jakieś błędy, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta lub przez info@belebro.eu.